Velkommen

Klinisk biokemisk afdeling ved Rigshospitalet har æren af at arrangere DSKB kongres 2017.

Klinisk Biokemi er som lægeligt speciale en krumtap for den stadige udvikling af mere præcis og personlig behandling af patienter i sygehusvæsenet. Forskningen på de klinisk biokemiske afdelinger går hånd i hånd med udvikling og implementering af stadig mere præcise, hurtige og korrekte målinger af et tiltagende antal molekyler i blod og andre kropsvæsker. Forskning i Klinisk Biokemi er således ikke bare en forudsætning for løsning af kerneopgaven – det er en del af den – og et afgørende element i den transformation af behandling og diagnostik vi vil opleve de kommende år.

DSKB kongresserne har altid været en kærkommen anledning til opdatering om den nyeste faglige udvikling og styrkelse af netværk og gode relationer mellem afdelinger og fagpersoner. Deltagelse i DSKB kongres 2017 vil give rig anledning til at møde vores leverandører af reagenser og teknologiske løsninger – og interagere med fagets nye såvel som velkendte kræfter.

Konventum Konferencecenter i Helsingør vil give det faglige indhold af kongressen de smukkeste rammer. Ikke mindst pga. en imponerende samling af dansk kunst af højeste kvalitet – og en enestående udsigt til Øresunds indsejling.

Vi har til DSKB kongres 2017 valgt at invitere alle landets afdelinger og fagets mange professorer til at præsentere eksempler på deres forsknings-/udviklingsprojekter. Tilslutningen har været overvældende. TAK til alle for positive tilsagn om aktiv deltagelse.

DSKB Kongres 2017 vil derfor give et bredt overblik over de mange-facetterede projekter og ideer, som er en helt central del af dansk Klinisk Biokemi. Specielt er vi glade for at invitere vores yngre kolleger til at præsentere deres forskning som posters og i en foredragskonkurrence.

Vel mødt den 14.-16. juni, 2017!

Med venlig hilsen

Kongreskomiteen

Niklas Rye Jørgensen, Emil Bartels, Lars Schack Kruse, Peter Plomgaard og Hanne Nielsen